Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług oraz działań marketingowych - zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. W toku przeglądania naszego portalu możemy gromadzić informacje pochodzące z twojego komputera (tzw. Profilowanie). Szczegółowe informacje, w tym o prawie sprzeciwu znajdziesz w Polityce Prywatności
Koszyk:

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH SKALNIK

Poniższy regulamin dotyczy papierowych bonów podarunkowych dostępnych w sklepach stacjonarnych. Informacje dotyczące e-kart podarunkowych znajdziesz tutaj


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania „Bonu Podarunkowego Skalnik” zwanego dalej „Bonem”.

1.2 Wydawcą „Bonu Podarunkowego Skalnik” jest firma Skalnik spółka z o.o.,  ul. Długosza 59-75, 51-162 Wrocław (zwana dalej „Skalnik”) NIP: 898 21 68 193 Regon 021143016.

1.3 Program „Bonów Podarunkowych Skalnik” jest prowadzony we wszystkich sklepach  firmy Skalnik.

1.4 Program „Bonów Podarunkowych Skalnik” rozpoczyna się dniu 01 Marca 2009 roku i trwa bezterminowo.

1.5 Użytkownik „Bonu Podarunkowego Skalnik”  oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. OGÓLNE INFORMACJE O „BONIE PODARUNKOWYM SKALNIK”

2.1 „Bon Podarunkowy Skalnik”  jest odpowiednikiem gotówki, wystawiany na  okaziciela, umożliwiający dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej  w dowolnym sklepie Skalnik we Wrocławiu. Bony nie są wymienialne na gotówkę.

2.2 Bon ważny jest 60 dni od daty wystawienia. Datę wystawienia jest wpisywana w momencie zakupu bonu.

2.3 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci Skalnika  mają do wyboru Bony o wartości 50 złotych lub 100 złotych.

2.4 Bony są do nabycia w kasach Sklepów Górskich Skalnik.

2.5 Bon wydawany będzie Nabywcy w Sklepach Skalnik niezwłocznie po wpłaceniu przez Nabywcę - gotówką, kartą płatniczą lub przelewem  kwoty stanowiącej równowartość zadeklarowanej kwoty Bonu .

2.6 Nie istnieje możliwość uzupełnienia (doładowania) Bonu dodatkową kwotą pieniężną.

2.7 Wniesienie opłaty za Bony gotówką zostaje potwierdzone dokumentem KP (kasa przyjmie), firmom i innym jednostkom może być wystawiona nota obciążeniowa.

2.8 Każdy z Bonów opatrzony jest odrębnym numerem seryjnym, datą wystawienia, pieczątką firmy Skalnik.

2.9 Bon służy do jednorazowego użytku, do wykorzystania na kwotę, na jaką został wystawiony.

3. ZASADY UŻYTKOWANIA „BONU PODARUNKOWEGO SKALNIK”

3.1 Bon wystawiany jest na okaziciela. Realizacja Bonu przez jego użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.

3.2 Płatność Bonem następuje w trakcie przekazania Bonu do kasy sklepu Skalnik.

3.3 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Bonie nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Bonu pokrywa różnicę innym środkiem płatniczym.

3.4 Kwota Bonu nie wykorzystana w całości nie będzie zwracana Nabywcy.

3.5 W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Bonu, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w Sklepach Skalnik, użytkownik nie otrzyma zwrotu gotówki. Możliwa jest tylko wymiana towaru.

3.6  Bon może być wykorzystywany jedynie w sposób i w celach zgodnych z Regulaminem.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ „SKALNIK” I REKLAMACJE ZWIĄZANE Z „BONEM PODARUNKOWYM SKALNIK”

4.1  Skalnik nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.

4.2  Skalnik nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Bonu zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Bonu.

4.3  W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu jego użytkownikowi nie przysługują wobec Skalnika żadne roszczenia.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1  Skalnik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Bonów zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem (aktualny regulamin w sklepach Skalnik) oraz na stronie internetowej Skalnik pod adresem http://www.skalnik.pl/bony-a.

5.2  Skalnik zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Bonów w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Bonów zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt. 5.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Bonów Podarunkowych Skalnik nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.

5.3  Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach Skalnik oraz na stronie internetowej Skalnik pod adresem http://www.skalnik.pl/bony-a.

5.4  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2009 roku.   

5.5  Wszelkie spory powstałe na tle lub w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.