Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług oraz działań marketingowych - zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. W toku przeglądania naszego portalu możemy gromadzić informacje pochodzące z twojego komputera (tzw. Profilowanie). Szczegółowe informacje, w tym o prawie sprzeciwu znajdziesz w Polityce Prywatności
Koszyk:

Regulamin akcji „Podziel się opinią”

1. Organizatorem akcji „Podziel się opinią” zwanej w dalszej części akcją jest Skalnik sp. z o.o., ul. Długosza 59-75, Wrocław zwana w dalszej części regulaminu Skalnik.pl

2. Czas trwania akcji od 7 września 2018 r. do 31.03.2020 r.

3. W akcji doceniamy najbardziej rzetelne i pomocne opinie użytkowników produktów oferowanych przez Skalnik.pl.

4. Żeby wziąć udział w akcji należy:

a) zalogować się na swoje konto klienta w sklepie internetowym Skalnik.pl, a w przypadku nieposiadania konta założyć je lub zalogować się za pomocą konta serwisu Facebook

b) umieścić opinię pod wybranym produktem dostępnym w sklepie Skalnik.pl – opinia powinna być rzetelna i pomocna innym klientom w wyborze produktu.

5. Spośród wszystkich opinii Komisja Konkursowa akcji, wytypowana spośród pracowników Skalnik.pl, wybierze conajmniej jedną najbardziej rzetelną i pomocną. Jej autor(ka) otrzyma nagrodę przypisaną do danego miesiąca. 

6. Żeby ustalić sposób przekazania nagrody przedstawiciel Skalnik.pl skontaktuje się ze zwycięzcą wykorzystując w tym celu adres e-mail przypisany do konta klienta.

7. Opinie muszą być oryginalne, nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich ani dóbr osobistych osób trzecich. Nie mogą też zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nie mogą naruszać prawa do prywatności ani zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

8. Skalnik.pl będzie moderował zamieszczane opinie sprawdzając czy spełniają one wymogi określone w ust. 7.

9. Nagroda do wygrania w bieżącym miesiącu zostanie przedstawiona na stronie akcji pod adresem www.skalnik.pl/podziel-sie-opinia.

10. W każdym miesiącu do wygrania jest conajmniej jedna nagroda. Jeżeli w danym miesiącu nagród będzie więcej to informacja pojawi się na stronie www.skalnik.pl/podziel-sie-opinia.

11. Jeden zalogowany użytkownik może ocenić dowolną liczbę produktów na stronie www.skalnik.pl

12. Ocenie podlegać będą opinie umieszczone na stronie www.skalnik.pl w następujących terminach:

a) od 7 września 2018 r. do 7 października 2018 r.

b) od 8 października 2018 r. (0.01) do 31 października 2018 r. (23.59)

c) od 1 listopada 2018 r. (0.01) do 30 listopada 2018 r. (23.59)

d) od 1 grudnia 2018 r. (0.01) do 31 grudnia 2018 r. (23.59)

e) w każdym kolejnym miesiącu (od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca). 

13. Skalnik.pl poinformuje zwycięzcę o wygranej w terminie do 7 dni od momentu zakończenia danego etapu (miesiąca). Zwycięska opinia wraz z imieniem autorki (autora) zostanie opublikowana na stronie akcji.

14. Z udziału w konkursie są wyłączeni pracownicy Skalnik Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

15. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

16. Pozostawienie opinii na stronie www.skalnik.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i potwierdza chęć udziału w akcji.

17. Zwycięzca akcji poinformowany o wygranej, aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać zwrotną wiadomość nie później niż 72 godziny od daty wysłania przez Skalnik.pl informacji o wygranej. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia wymogów regulaminu procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Zwycięzcy nagrody w przypadku wygranej.

18. Dane osobowe, o których mowa w ust. 16 są niezbędne do przesłania nagrody. Nie będą one w jakikolwiek inny sposób przetwarzane niż na potrzeby rozwiązania niniejszej akcji.

19. Sposób wydania nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą w momencie poinformowania o wygranej.

20. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Skalnik sp. z o.o., która w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

21. Zostawienie opinii w serwisie www.skalnik.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego kontaktu w sprawie wygranej.

22. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu, a jego interpretacja należy do Skalnik.pl.