PRZEGLĄD ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kontrola sprzętu wysokościowego

Czy przegląd SOI jest konieczny?

Bezpieczeństwo pracy na wysokościach oraz przepisy wymagają regularnego kontrolowania sprzętu SOI. Przeprowadzamy okresowe i specjalne inspekcje SOI (ang. PPE inspection) dla firm, służb i osób prywatnych. Tego typu inspekcje są niezbędne z punktu widzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, a także w myśl normy PN-EN 365 i instrukcji użytkowania. Są one także konieczne ze względu elementarnych zasad bezpieczeństwa, jakie należy przestrzegać przy pracy na wysokościach. Dowiedz się więcej tutaj.

Jak często wykonuje się przeglądy SOI?

Przeglądy okresowe SOI należy wykonywać przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku wystąpienie udarów lub zdarzeń, które mogły uszkodzić sprzęt, konieczne jest wykonanie przeglądu specjalnego. Środki ochrony indywidualnej muszą być oczywiście oceniane także przez użytkownika przed każdym użyciem.

Kto może wykonywać przeglądy sprzętu do prac na wysokości?

Przeglądy SOI wykonują jedynie przeszkolone przez producentów lub ich przedstawicieli osoby, których kwalifikacje potwierdzają odpowiednie certyfikaty. W naszym zespole znajdują się certyfikowani kontrolerzy, posiadający również doświadczenie w pracach wysokościowych. Możemy przeprowadzać kontrole uprzęży, szelek bezpieczeństwa, bloczków, karabinków, zatrzaśników, lin, absorberów, kasków, lonży, przyrządów zjazdowych i przyrządów zaciskowych.

Jakie przeglądy i usługi świadczymy?

Jesteśmy certyfikowanymi kontrolerami następujących marek: PETZL, BEAL, KONG, TENDON, SINGING ROCK, CLIMBING TECHNOLOGY, LANEX, SKYLOTEC, PROTEKT, ASSECURO, KRATOS SAFETY, ROCK EMPIRE, CAMP, CASSIN.

Przegląd Petzl Beal kontrola SOI Przegląd sprzętu Kong Tendon inspekcja SOI Przegląd Singing Rock
CT kontrola SOI Lanex przegląd Skylotec przegląd SOI Protekt przegląd SOI przegląd sprzętu assecuro
przegląd sprzętu kratos safety przegląd Rock Empire przeglądy SOI Camp przegląd Cassin

Sprzęt poddawany do kontroli powinien posiadać pełną historię użytkowania. Jeśli taka nie istnieje, sprzęt warunkowo dopuszczony jest do kontroli na podstawie oświadczenia użytkownika i sporządzonej kontroli. W przypadku braku dokumentacji zakładamy potrzebne karty sprzętu (np. karta użytkowania szelek bezpieczeństwa), w których należy dokumentować następne przeglądy SOI.

Nasza oferta obejmuje również dodatkowe usługi:

 • trwałe oznaczanie lin lub ich identyfikowanie
 • serwis wybranych elementów SOI
 • konserwowanie sprzętu
 • doradztwo w dobraniu wyposażenia SOI

Jak wykonać przegląd w skalniku?

Żeby wykonać przegląd okresowy lub specjalny SOI trzeba skontaktować się z działem hurtowym. Napisz wiadomość na adres hurt@skalnik.pl lub zadzwoń pod numer 663 285 908. Dzięki temu ustalisz wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące przeglądu.

Naszym klientom oferujemy pomoc w odebraniu i dostarczeniu sprzętu. Możemy zlecić kurierowi usługę odbioru i dostarczenia środków ochrony indywidualnej, a także rozliczyć związane z nią koszty.

Ile kosztuje przegląd SOI w Skalnik?

Koszt wykonania przeglądu okresowego SOI może różnić się od poniższego cennika. Oferujemy indywidualne wyceny przy zleceniach na przeglądy dużej ilości sprzętu oraz rabaty dla osób regularnie kontrolujących sprzęt SOI w Skalniku. Wyposażenie przekazane do kontroli musi być czyste, ponieważ tylko takie pozwala na ocenę stanu, a następnie dopuszczenie go do dalszego użytkowania. Konieczność czyszczenia sprzętu przed wykonaniem kontroli może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty. Wszystkie koszty konsultowane są z klientem.

Cennik netto:

 • Przegląd uprzęży pełnej: 30 zł
 • Przegląd uprzęży biodrowej: 26 zł
 • Przegląd uprzęży piersiowej: 15 zł
 • Przegląd szelek bezpieczeństwa prostych: 26 zł
 • Przegląd szelek bezpieczeństwa złożonych: 30 zł
 • Przegląd bloczka: 15 zł
 • Przegląd taśmy stanowiskowej: 9 zł
 • Przegląd kasku: 18 zł
 • Przegląd lonży prostej: 9 zł
 • Przegląd absorbera z linką: 18 zł
 • Przegląd amortyzatora bezpieczeństwa typu Y: 24 zł
 • Przegląd linki stalowej: 9 zł
 • Przegląd liny – pierwsze 10 mb: 9 zł
 • Przegląd liny – kolejny metr: 0,75 zł
 • Przegląd łączników (karabinki, zatrzaśniki, mailony): 9 zł
 • Przegląd przyrządów prostych – zaciskowych, zjazdowych, autoasekuracyjnych (np. rolka, ZigZag, Locker): 18 zł
 • Przegląd przyrządów złożonych – zaciskowych, zjazdowych, autoasekuracyjnych (np. Ascension, ASAP, I’D S, Rig): 25 zł
 • Przegląd urządzeń samohamownych: do uzgodnienia
 • Przegląd innego sprzętu SOI: do uzgodnienia
 • Założenie dokumentacji SOI: 5 zł

* przez budowę prostą należy rozumieć konstrukcję przyrządu, która pozbawiona jest ruchomych części odpowiadających za działanie; przez przyrząd złożony, przyrząd z takimi mechanizmami

Z uwagi na urlop Kontrolera w dniach 1-10.06.2024, informujemy, że sprzęt do przeglądu z gwarancją kontroli przed w/w urlopem przyjmujemy do 24.05.2024.

Przegląd wykonywany jest w oparciu o regulamin przeglądów SOI

Kontakt:
e-mail: hurt@skalnik.pl
tel: +48 663 285 908