REKLAMACJE

Reklamacje skalnik

Rękojmia

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy względem klienta, która dotyczy wad fizycznych i prawnych towaru. Rękojmia dotyczy wad fizycznych, które istniały przed wydaniem zakupionej rzeczy klientowi. Ma także zastosowanie w przypadku, gdy powstanie wady miało miejsce po wydaniu takiej rzeczy, ale wada zaistniała z przyczyny tkwiącej już w tej rzeczy wcześniej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego, art. 556-576.

Sprzedawca odpowiada za towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie do 2 lat od momentu wydania towaru. Przez pierwsze 12 miesięcy domniemywa się, że wada lub przyczyna powstania wady istniała już w momencie sprzedaży (wydania) towaru. Między 12 a 24 miesiącem okresu trwania rękojmi sytuacja ulega zmianie. Wówczas to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w chwili jego zakupu. Reklamację z tytułu rękojmi zgłasza się do sprzedawcy, w tym przypadku do sklepu Skalnik.pl.

Gwarancja

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie przedsiębiorcy (zwanego gwarantem), które dotyczy jakości danego towaru. Gwarantem najczęściej jest producent, importer lub dystrybutor. Gwarancja określa obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy towar nie posiada właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Czas trwania gwarancji zależny jest od woli gwaranta, może on trwać rok, kilka lat, lub obowiązywać dożywotnio.

Klient może złożyć reklamację z tytułu gwarancji w sklepie Skalnik.pl lub bezpośrednio u gwaranta (najczęściej producenta).

Jak złożyć reklamację

Bez względu na to, czy reklamację składasz z tytułu rękojmi czy gwarancji, postępuj według tych kilku kroków. 

Formularz zwrotu skalnik

Krok 1: Czytelnie wypełnij formularz reklamacji

Odpowiedni wzór formularza znajdziesz tutaj. Pamiętaj, aby podpisać się na formularzu

Formularz zwrotu skalnik

Krok 2: Zarejestruj przesyłkę w elektronicznym systemie

  • dla klientów posiadających konto klienta - system dostępny jest po zalogowaniu, w sekcji moje konto.
  • dla zamówień złożonych bez rejestracji - system dostępny jest tutaj. Zaloguj się za pomocą numeru zamówienia oraz adresu e-mail.
  • dla zamówień złożonych poza serwisem skalnik.pl (np. Allegro) - system dostępny jest tutaj

System elektroniczny usprawnia obsługę reklamacji, dlatego jedynie osoby, które z niego skorzystają, otrzymują możliwość darmowej wysyłki.

Logując się do systemu, łatwo wybierzesz zamówienie oraz produkty, które chcesz reklamować. W kolejncyh etapach będziesz mógł sprawdzić jaki status ma Twoje zgłoszenie. Będziesz otrzymywać również powiadomienia w przypadku zmiany statusu bądź dodatkowych pytań z naszej strony.

Zwroty skalnik

Krok 3: Spakuj reklamowany towar

Do środka włóż wypełniony formularz reklamacji (krok 1). Jeśli posiadasz, dołącz dowód zakupu (przyśpieszy to rozpatrzenie reklamacji). W przypadku zamówienia złożonego w sklepie skalnik.pl paragon powinien być na Twojej skrzynce e-mail.

Pamiętaj o właściwym zabezpieczeniu towaru, by w transporcie nie uległ on zniszczeniu. Reklamowany towar powinien być czysty. 

Krok 4: Wyślij paczkę

Darmowa wysyłka:

Jeżeli reklamujesz produkt (np. z powodu wady produktu), to skorzystaj z serwisu Wygodne zwroty, aby łatwo nadać paczkę. Po weryfikacji przez naszych konsultantów otrzymasz etykietę zwrotną do nadania przesyłki w Paczkomacie. Weryfikacja zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W przypadku zakupów w serwisie Allegro możesz skorzystać również z wysyłki zwrotnej Allegro.

Wysyłka inną metodą, na własny koszt:

Przesyłkę wyślij na nasz adres:

Skalnik sp. z o.o.

ul. Długosza 59-75

51-162 Wrocław

Nie przyjmujemy paczek za pobraniem!

Nie ma możliwości osobistego przekazania reklamacji pod wskazany adres.

Jak przebiega obsługa reklamacji

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia reklamacji. Zawsze staramy się rozpatrzyć reklamację prędzej, ale czas ten może być uzależniony od wielu czynników (ilości reklamacji, konieczności wykonania ekspertyzy). W procesie rozpatrywania reklamacji korzystamy z opinii rzeczoznawców. 

Pozytywnie rozpatrzona reklamacja oznacza, że reklamowany produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Jeśli nie możemy naprawić bądź wymienić produktu, możemy zaoferować zwrot pieniędzy lub obniżenie jego ceny.

Reklamacja odrzucona oznacza, że nie zaistniały przesłanki do spełnienia roszczenia wobec wady produktu. Jeśli nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz:  

  • Odwołać się od reklamacji – jest to zasadne, gdy posiada się opinię innego rzeczoznawcy, która jest korzystna dla reklamującego 
  • Zwrócić się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Zwrócić siędo Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
  • Uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  • Skierować sprawę do sądu.

Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Formularze i regulaminy: